Drukuj

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA


26
października 2014


1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła. Bogu wszechmogącemu dziękujemy za ten święty przybytek oraz naszym przodkom, którzy ten Boży Dom budowali i wszystkim, którzy w ciągu wieków dbali i dbają o kościół. Za wszelkie łaski podziękujemy Bogu, wobec Jezusa Eucharystycznego, na zakończenie Mszy świętej poprzez uroczyste „Te Deum laudamus”. Troszcząc się o ten Dom Boga, pamiętajmy także o naszych sercach, duszach i ciałach, które są uświęcone obecnością Ducha Świętego, aby zawsze w nich mógł mieszkać Bóg.

W Rocznicę Poświęcenia Kościoła pragnę podziękować wszystkim, którzy swoją modlitwą, pracą
i ofiarami i wszelka pomocą troszczą się o naszą Świątynię – Bóg zapłać!


2. Nabożeństwa różańcowe: dzisiaj o godz. 15.00; w dni powszednie o godz. 17.30


3. We wtorek Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza


4. W sobotę –  1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W tej uroczystości uwielbimy Boga w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli  przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie  z Ojcem w niebie.

Porządek nabożeństw  w tym dniu:

- o godz.    8.00 Msza święta, w kościele

- o godz.   11.00 Msza święta, na cmentarzu.

- o godz. 13.00 zgromadzimy się na naszym cmentarzu, aby uczestniczyć w modlitwie za zmarłych, poprzez udział w procesji, która odbędzie się pośród grobów naszych bliskich. Zapraszam i zachęcam wszystkich, aby poprzez udział w tym nabożeństwie ofiarować naszym zmarłym cenny dar modlitwy.

- ok. godz. 13.45 Msza święta na cmentarzu

5. W przyszłą niedzielę – 2 listopada – DZIEŃ ZADUSZNYw tym dniu będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych.  Pragniemy pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym, poprzez Mszę  świętą,  Komunię, modlitwę oraz dobre uczynki.

Porządek nabożeństw w Dzień Zaduszny:

-  o godz.   7.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego, ofiarowana za zmarłych

-  o godz.   8.00 Msza święta, w kościele,

-  o godz.   9.30 Msza święta w kościele

-  o godz.  10.40 Różaniec za zmarłych, na cmentarzu

-  o godz.  11.00 Msza święta, na cmentarzu


6. Spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie codziennie od godz. 17.00

Poproszono mnie o przekazanie następujących informacji:

W związku Uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym i wzmożonym ruchem wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu przy naszym cmentarzu: Dojazd do cmentarza będzie  od ul. Podwikle,  jednokierunkową ulicą Władysława Hermana i powrót do ul. Podwikle jednokierunkową ulica Judyty.

  

 

 

strona internetowa naszej parafii:

www.parafiagiebultow.pl