Parafia Giebułtów

Kościół św. Idziego,opata w Giebułtowie - Archidiecezja krakowska

Ogłoszenia Parafialne

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

ŚWIETO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

7 kwietnia 2024 r.

 

  1. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty! Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

  1. Jutro będziemy obchodzić liturgiczną Uroczystość Zwiastowania NMP. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki, aż do naturalnej śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszam na Mszę świętą o godz. 19.00.

 

  1. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 8.00 będzie Zmianka Różańcowa.

© 2020, Parafia Giebułtów.

Secured By miniOrange